Za prikaz flash bannera potreban je Flash Player.

SURVEY

Do you compromise when you choose luxury service?

Advertising

This are detailed terms for advertising on LuxuryCroatia.com in Croatian language. For aditional information in English please contact us at info@luxurycroatia.com.Thank you.


U nastavku su navedeni uvjeti za uvrštenja i oglašavanja na LuxuryCroatia.com. U koliko ste zainteresirani za uvrštenje ili oglašavanje bannerima molimo da nas kontaktirate, bez obveze, preko e-mail adrese info@luxurycroatia.com. Hvala.

UVJETI UVRŠTENJA I NARUČIVANJA OGLASA I PREDAJE OGLASNIH MATERIJALA

Legenda:
- Izdavač: „Premium d.o.o.", Put dragovoljaca domovinskog rata 5, 20207 Mlini, Dubrovnik;
- Naručitelj/Oglašivač: Tvrtka, tj. Odgovorna osoba koja je poslala narudžbu za oglašavanje ili uvrštenje;
- Uvrštenje: predstavlja vremenski tijek on-line objave prezentacije Vaše usluge unutar pojedinih kategorija web stranice LuxuryCroatia.com;
- Prezentacija: sami prezentacijski materijali koje dostavlja Naručitelj; to su kratki i dugi opis, slike, PDF dokumenti.
- Oglas: fiksni baner bez rotacije na web stranici LuxuryCroatia.com
- Recommended oglas: rotacijeski baner na web stranici LuxuryCroatia.com

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve ugovore o uvrštenju na web stranice LuxuryCroatia.com u vlasništvu „Premium d.o.o.", Put dragovoljaca domovinskog rata 5, 20207 Mlini, Dubrovnik, i kao prilog predstavljaju sastavni dio narudžbi i/ili ugovora. Ukoliko su ugovorom dogovoreni drugačiji uvjeti poslovanja, vrijede oni iz ugovora. Ovi opći uvjeti poslovanja, izmijenjeni i dopunjeni, vrijede za oglašavanje u Republici Hrvatskoj od 01. 01. 2008. nadalje.

Prihvat narudžbe

Članak 1.
Narudžbe za uvrštenje i oglašavanjeprimaju se isključivo u pismenom obliku, kojom je jasno definirano koji oblik uvrštenja se naručuje i kategorija u koju se traži uvrštenje Vaše usluge ili zakupljena pozicija oglasa, razdoblje oglašavanja te datum početka prikazivanja naručenog oglasa.
Promjene ili dopune narudžbe moraju u „Premium d.o.o." biti dostavljene pismeno.
Narudžbe se šalju Vašim službenim e-mailom tvrtke na e-mail adresu info@luxurycroatia.com ili na fax broj 020/485 922 (faxirana narudžba mora sadržavati pečat tvrtke i potpis ovlaštene osobe).

Članak 2.
Naručitelj/oglašivač prihvaća punu odgovornost za sadržaj oglasnog materijala ili materijala za uvrštenje. „Premium d.o.o." zadržava pravo ne objaviti oglas ili uvrštenje u slučaju da sadržaj oglasa ili uvrštenja nije u skladu s uredničkim načelima izdavača ili zakonima Republike Hrvatske. „Premium d.o.o." zadržava pravo ne objaviti oglas ili uvrštenje ukoliko sadržaj oglasa ili uvrštenja nije u skladu s poslovnim interesima „Premium d.o.o."-a (npr. konkurencije i sl.). U slučaju objavljivanja oglasa ili uvrštenja kojim dođe do povrede zakona Republike Hrvatske o oglašavanju, povrede autorskog prava ili sličnog spora, Naručitelj direktno odgovara oštećenoj trećoj osobi.
„Premium d.o.o. nema nikakvu pravnu odgovornost prema istoj.


Otkaz narudžbe

Članak 3.
Pismena narudžba, pismeno potvrđena, može se otkazati bez pravnih posljedica najkasnije 3 (tri) dana prije dana početka oglašavanja ili predviđenog dana uvrštenja (vidi Članak 6.), uz pismeno obrazloženje. U protivnom Naručitelj plaća naknadu od 25% cijene naručene usluge.


Plaćanje i dostavljanje računa

Članak 5.
Po primitku Vaše narudžbe poslati ćemo Vam ponudu prema kojoj se vrši uplata. Uplate za sva oglašavanja i uvrštenja se vrše unaprijed, virmanski, i najkasnije tri radna dan prije željenog početka kampanje. U protivnom početak kampanje se odgađa za tri radna dana od primitka uplate. Po primitku uplate, putem pošte šaljemo račun.

Članak 6.
Pravo prigovora na račun Naručitelj/Oglašivač ima u roku od tri dana od dana primitka računa, u protivnom „Premium d.o.o." smatra račun u cijelosti prihvaćenim i prigovore nakon tog roka ne uvažava.


Oglašavanje i cijene

Članak 7.
Promjene u cjeniku oglašavanja poduzeće „Premium d.o.o." objavit će najmanje 2 (dva) mjeseca prije primjene istih. U slučaju promjene cijena Naručitelj može otkazati narudžbu pismenim putem najkasnije 5 (pet) dana od primitka novog cjenika.

Članak 8.
Dugoročnim ugovorima smatraju se šestomjesečni i dulji ugovori. Kod dugoročnih ugovora „Premium d.o.o." će 60 dana prije isteka ugovora Naručitelju poslati pisanu obavijest/podsjetnik o datumu završetka ugovora sa zamolbom da se Naručitelj najkasnije u roku od 45 dana prije isteka zakupnog roka očituje da li će ugovor produljiti za naredno razdoblje ili ne. U slučaju da se Naručitelj ne očituje u navedenom roku, usluga će se smatrati produljenom prema trenutno važećem cjeniku.
U slučaju prijevremenog raskida ugovora od strane Naručitelja otkazni rok je tri mjeseca, a teče od dana predaje preporučene obavijesti o otkazu ugovora.

Članak 9.
Za oglašavanje na slobodnim oglasnim površinama „Premium d.o.o." odobrava posebne popuste:
- 50% kazalištima, muzejima, umjetničkim galerijama, izdavačima knjiga i organizatorima koncerata ozbiljne glazbe;
- 50% ekološke akcije;
- Za humanitarne i druge akcije od državnog interesa odobravamo besplatna oglašavanja u skladu sa raspoloživim slobodnim kapacitetima, temeljem odluke poslovodstva „Premium d.o.o."-a.

Članak 10.
Zbog općeg javnog interesa, za vrijeme predizbornih kampanja „Premium d.o.o." zadržava pravo u dogovoru s Naručiteljem, prema potrebi smanjiti opseg pojedinačnih komercijalnih akcija oglašavanja, te preuzima obvezu da dotične oglase nakon završetka predizborne kampanje nastaviti do isteka dogovorenog vremenskog roka.

Članak 11.
U slučaju zabrane oglasa ili uvrštenja ili daljnjeg ostanka već objavljenog oglasa ili uvrštenja od strane nadležnih vlasti ili u slučaju da je na bilo koji način raspolaganje web stranicom LuxuryCroatia.com „Premium d.o.o."-u dovedeno u pitanje ne njegovom krivnjom, naručitelj nema pravo na odštetu.

Članak 12.
„Premium d.o.o." ne može garantirati da će za vrijeme ugovorenog roka oglasi biti neprekidno u funkciji (padovi servera, hakerski upadi...). Kratke smetnje u gore navedenom smislu ne daju Naručitelju pravo da traži dodatne usluge ili odštetu bilo koje vrste.Reklamacije i otkaz oglašavanja

Članak 13.
Reklamacije su važeće ukoliko su propusti precizno opisani, odnosno dokazani, te pismeno dostavljeni u roku od 8 (osam) dana od datuma postave oglasa ili uvrštenja, tako da ih „Premium d.o.o." može ispitati. Naknadne reklamacije se ne uvažavaju te u slučaju otkazivanja već pokrenute akcije oglašavanja naručitelj plaća naknadu u iznosu 100% cijene navedene usluge.


Oglasni materijali

Članak 14.
Oglasni materijali dostavljaju se na adresu
info@luxurycroatia.com ili na CD-u te moraju ispunjavati zadane tehničke zahtjeve.
Zbog kontrole ispravnosti bannera oglasne materijale pošaljete barem 3 radna dana prije početka prikazivanja oglasa. Poslije tog vremena, smatra se zakašnjelim oglasnim materijalom i izdavač ga nije dužan objaviti prema dogovorenom početku objavljivanja oglasa i početak kampanje se odgađa za tri radna dana od primitka odgovarajućeg materijala.
U slučaju da oglasni materijal ne ispunjava zakone Republike Hrvatske i zadane tehničke zahtjeve Naručitelj će biti upozoren da ih prilagodi uvjetima, a početak kampanje se odgađa za tri radna dana od primitka odgovarajućeg materijala.
U cijenu oglašavanja ne ulazi dorada nekvalitetno zaprimljenog oglasnog materijala, onog koji ne ispunjava zakone Republike Hrvatske i/ili zadane tehničke zahtjeve. U dogovoru sa Naručiteljem dorada će biti naplaćena sukladno važećem cjeniku.

Članak 15.
Oglasi mogu biti izrađeni u GIF, JPG, FLASH ili HTML formatu. Mogu se koristiti video banneri u FLASH formatu.
Kod dodavanja zvuka na banner, banner mora imati opciju uključivanja i isključivanja zvuka. Početne postavke bannera su bez zvuka.
U kodu FLASH bannera parametar za getURL mora biti clickTAG. Klikom na banner link mora voditi na novu stranicu, što mora biti namješteno u kodu bannera „target: _blank".
Dubrovnik i centralni banner mora imati Pauza/Start tipku. Preporučljivo je da se kod klika na tipku Pauza pokazuju samo glavni djelovi (suština) bannera.
Obavezan actionscript kod unešen "u tipci":
on (release) {
getURL(clickTAG,”_blank”);
}

Članak 16.
Recommended oglas sadrži maksimalno 4 (četiri) rotacije, tj. 4 (četiri) različita oglasa koja se izmjenjuju sa svakim ponovnim učitavanjem stranice.

Uvrštavanje i cijene

Članak 17.
U koliko je uplata zaprimljena te u koliko sav materijal odgovara zakonskim i tehničkim zahtjevima, izdavač se obvezuje najkasnije u roku 5 radnih dana od primitka uplate i materijala uvrstiti prezentaciju na LuxuryCroatia.com. Predviđeni dan uvrštenja je 5 radni dan od primitka uplate i odgovarajućeg materijala. Vremenski rok od jedne godine uvrštenja počinje teći sa danom uvrštenja.

Članak 18.
„Premium d.o.o." će 60 dana prije isteka uvrštenja Naručitelju poslati pisanu obavijest/podsjetnik o datumu završetka uvrštenja sa zamolbom da se Naručitelj najkasnije u roku od 45 dana prije isteka uvrštenja očituje da li će uvrštenje produljiti za naredno razdoblje ili ne. U slučaju da se Naručitelj ne očituje u navedenom roku, uvrštenje će se smatrati produljenim prema važećem cjeniku.

Članak 19.

Članak 20.
U slučaju zabrane uvrštenja ili daljnjeg ostanka već objavljenog uvrštenja od strane nadležnih vlasti ili u slučaju da je na bilo koji način raspolaganje web stranicom LuxuryCroatia.com „Premium d.o.o."-u dovedeno u pitanje ne njegovom krivnjom, naručitelj nema pravo na odštetu.

Članak 21.
„Premium d.o.o." ne može garantirati da će za vrijeme ugovorenog roka oglasi biti neprekidno u funkciji (padovi servera, hakerski upadi...). Kratke smetnje u gore navedenom smislu ne daju Naručitelju pravo da traži dodatne usluge ili odštetu bilo koje vrste.


Otkaz uvrštenja

Članak 22.
U slučaju otkazivanja uvrštenja naručitelj plaća slijedeću naknadu:
- u slučaju otkazivanja prije isteka 6 mjeseci od početka uvrštenja 60% cijene uvrštenja;
- nakon perioda od 6 mjeseci od početka uvrštenja 100% cijene uvrštenja.
Prezentacijski materijali za uvrštenje

Članak 23.
Materijali za uvrštenje se dostavljaju se na adresu
info@luxurycroatia.com ili na CD-u i moraju ispunjavati zakone Republike Hrvatske te zadane tehničke zahtjeve:
Obvezni materijali za uvrštenje:
- kratak opis - jedna do dvije sažete rečenice koje sadržavaju ključne riječi vezane za Vašu uslugu, djelatnost i lokacije na kojim poslujete;
- jedna slika dimenzija do 500x400 px koja najbolje dočarava Vašu uslugu.

Poželjni materijali za uvrštenje:
- dugi opis - širi opis Vaše usluge i djelatnosti, koji može sadržavati i kontakt brojeve telefona i faxa i sl. Napomena: neke kategorije sadržavaju unificiranu strukturu dugog opisa pa Vas molimo da prije dostavljanja materijala pogledate neke primjere i prema tome prilagodite Vaše podatke;
- do 6 slika za galeriju, svaka max dimenzija 500x400 px;
- do dva dokumenta u PDF formatu (kao npr. brošure) svaki do 200 Kb.

Članak 24.
LuxuryCroatia.com sadržaj prezentira na hrvatskom i engleskom jeziku. Poželjno je da i tekstove koje šaljete imate na hrvatskom i engleskom jeziku. Izdavač ostavlja pravo neobjavljivanja teksta različitog jezika od onog koji je na stranici. U tom slučaju biti će objavljen samo naziv usluge, link na web stranicu i slika. Prijevod tekstova nije uključen u cijenu uvrštenja i u dogovoru sa Naručiteljem prijevod će biti naplaćen sukladno važećem cjeniku.

Članak 25.
Naručitelj se obvezuje posjedovanje autorskih prava za sav materijal (tekstovi, slike i dokumenti) koji dostavlja Izdavaču na uvrštenje. Izdavač se obvezuje poštivati upute autora materijala koje objavljuje u njihovo ime. U slučaju da dođe do povrede autorskog prava i/ili autor materijala (teksta, slike ili dokumenta) koji je objavljen na uvrštenju zatraži da se sadržaj ukloni sa web stranice LuxuryCroatia.com Izdavač se obvezuje da će iste ukloniti u najkraćem mogućem roku od primitka pismene ili usmene obavjesti i/ili dokaza o autorskim pravima. U tom slučaju Naručitelj uvrštenja sa spornim materijalom direktno odgovara oštećenoj trećoj osobi. „Premium d.o.o." nema nikakvu pravnu odgovornost prema istoj.

Članak 26.
Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA su obvezatni. Sve moguće nesporazume ugovorne strane obvezuju se rješavati sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 27.
Ovi OPĆI UVJETI POSLOVANJA primjenjuju se na neodređeno vrijeme ili do dopune istih, a stupaju na snagu danom potpisa ugovora ili danom prihvata narudžbe.